recepty z avok√°da
16 listopadu, 2015
Kategorie: Jídlo

Avokádo Рvliv na zdraví a zdravé recepty

Avokádo a zdraví

Avok√°do je zdrav√© ovoce s n√≠zk√Ĺm obsahem vody. M√° vysokou kalorickou a nutrińćn√≠ hodnotu. Spoleńćnńõ s olivami patŇô√≠ k ovoci nejbohatŇ°√≠m na zdrav√© tuky. Nutn√© je urńćitńõ zm√≠nit kyselinu olejovou, fosfolipidy (obsahuj√≠c√≠ fosfor) a voln√© mastn√© kyseliny.

VńõtŇ°inou se jedn√° o tzv. nenasycen√© mastn√© kyseliny – pro tńõlo dŇĮleŇĺit√© a velice zdrav√©! DŇĮvod je takov√Ĺ, Ňĺe neobsahuj√≠ cholesterol. Dokonce jeden v√Ĺzkum uk√°zal, Ňĺe pravideln√° konzumace avok√°da cholesterol sniŇĺuje. Za zm√≠nku stoj√≠ i obsah esenci√°ln√≠ch aminokyselin a velk√° d√°vka proteinŇĮ.

Video, jak zpracovat avok√°do:

Vitamín E

Avok√°do disponuje vysok√Ĺm obsahem vitam√≠nu E. V√≠ce vitam√≠nu E mŇĮŇĺete naj√≠t pouze v oliv√°ch, olejnat√© oŇôechy a pŇ°enińćn√© kl√≠ńćky. Tento vitam√≠n je dŇĮleŇĺit√Ĺ k podpoŇôe reprodukńćn√≠ soustavńõ a tak√© jako pŇô√≠rodn√≠ antioxidant, kter√Ĺ V√°s chr√°n√≠ pŇôed st√°rnut√≠m bunńõk a rakovinou.

O avok√°du je zde publikov√°no mnoho ńćl√°nku (informace, recepty) a n√°m pŇôiŇ°lo vhodn√©, tyto ńćl√°nky oŇĺivit a upozornit na nńõ, Ňĺe tu poŇô√°d jsou.

Zdravé recepty z avokáda

Avokádo, ovoce které pomáha k hubnutí

6 dŇĮvodŇĮ, prońć konzumovat avok√°do

1. Avok√°do je neskuteńćnńõ v√ĹŇĺivn√©

Avok√°do m√° skvńõl√© nutrińćn√≠ hodnoty. Jeden kus m√° zhruba 160 kalori√≠, 2 gramy b√≠lkovin a 15 gramŇĮ zdrav√Ĺch tukŇĮ, kter√© by mńõli b√Ĺt souńć√°st√≠ kaŇĺd√©ho j√≠deln√≠ńćku. Vhodn√© jsou i do diety, protoŇĺe obsahuj√≠ pouze 2 gramy sacharidŇĮ.

Je tak√© bohat√© na vitam√≠ny. Najdeme tu vitam√≠n K, C, B5, B5, E, A, B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (nacin), kyselinu listovou a prvky jako drasl√≠k, hoŇôńć√≠k, mangan, mńõńŹ, Ňĺelezo, zinek a fosfor.

  • 20 vitam√≠nŇĮ a miner√°lŇĮ

2. Avok√°do jako nejlepŇ°√≠ zdroj drasl√≠ku

O ban√°nech se Ňô√≠k√°, Ňĺe jsou jedn√≠m z nejlepŇ°√≠ch zdrojŇĮ drasl√≠ku. To je pravda, jsou jedn√≠m z nejlepŇ°√≠ch. Pokud ale chcete ten nejlepŇ°√≠, je to pr√°vńõ avok√°do! Ve 100 gramech avok√°da m√°te pŇôibliŇĺnńõ 14% doporuńćen√© denn√≠ d√°vky drasl√≠ku, kter√©ho vńõtŇ°ina lid√≠ m√° nedostatek.

3. Vysok√Ĺ pod√≠l vl√°kniny

Vl√°kni, opńõt vńõc, kter√© vńõtŇ°ina lid√≠ m√° nedostatek. PŇôitom jej√≠ konzumace sniŇĺuje riziko mnoh√Ĺch nemoc√≠ a hladinu cukru v krvi. Nav√≠c podporuje hubnut√≠, protoŇĺe dok√°Ňĺe zasytit a vy tak nem√°te hlad.

Ve 100 gramech avok√°da m√°me zhruba 7 gramŇĮ vl√°kniny – to pŇôedstavuje 27% doporuńćen√© denn√≠ d√°vky.

4. SniŇĺuje hladinu cholesterolu a triglyceridŇĮ

Mezi nejrozŇ°√≠ŇôenńõjŇ°√≠ choroby patŇô√≠ ischemick√° choroba srdeńćn√≠. Doporuńćuji vyzkouŇ°et vŇ°em osob√°m, kteŇô√≠ maj√≠ zv√ĹŇ°en√≠ cholesterol a nechtńõj√≠ to ŇôeŇ°it pr√°Ň°ky.

5. Siln√Ĺ antioxidant

Avok√°do patŇô√≠ mezi v√Ĺznamn√© antioxidanty, kter√© sniŇĺuj√≠ oxidańćn√≠ stres. Z√°roveŇą obsahuje lutein zeaxantin, kter√© se pod√≠l√≠ na zdrav√≠ ońć√≠. PŇôipravte si doma guacamole, pochutn√°te si a jeŇ°tńõ pŇôilepŇ°√≠te sv√©mu zdrav√≠.

6. Prevenci proti osteoporózy

UŇĺ 1/2 polovina avok√°da obsahuje 25% denn√≠ho doporuńćen√©ho pŇô√≠jmu vitam√≠nu K. Ten je dŇĮleŇĺit√Ĺ pro spr√°vn√Ĺ v√Ĺvoj naŇ°ich kost√≠. √öńćinek mŇĮŇĺete podpoŇôit suplementac√≠ v√°pn√≠ku.

1 koment√°Ňô

VloŇĺit koment√°Ňô

VaŇ°e e-mailov√° adresa nebude zveŇôejnńõna. VyŇĺadovan√© informace jsou oznańćeny *